# Nazwa [rozwiń] WK AvR4 Grupa Opłaty
L. zawodników Wynik #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8
1 KWARK
Wiesław Bratoszewski
6 41.5
7.0
18.0
5.0
9.0
2.5
-
33.73
(467.) 46.200
(491.) 44.383
(2026.) 9.463
(773.) 28.947
(1327.) 15.382
-
C2: 2.
32.55 VP (3)
2 MKS Strzelce Op 4 20.0
5.0
5.0
5.0
5.0
13.63
(1347.) 15.124
(1568.) 12.766
(1516.) 13.328
(1520.) 13.294
C3: 2.
37.79 VP (3)
3 Czarna Papuga Zwierzyniec 6 69.0
12.0
13.0
12.0
12.0
13.0
7.0
74.39
(445.) 48.564
(169.) 107.731
(618.) 35.787
(250.) 77.018
(323.) 64.239
(567.) 38.779
B1: 2.
41.78 VP (3)
4 Beling 5 63.0
18.0
17.0
9.0
12.0
7.0
88.11
(176.) 102.312
(184.) 98.931
(961.) 22.911
(267.) 71.761
(241.) 79.440
A1: 1.
40.81 VP (3)
5 Mokotów 4 50.0
18.0
18.0
9.0
5.0
61.95
(185.) 98.503
(183.) 99.088
(665.) 33.148
(1224.) 17.069
B1: 1.
43.39 VP (3)
6 Ostatnia Drużyna Łukasza 4 9.0
4.0
2.5
2.5
0.0
5.84
(1983.) 9.753
(3360.) 4.466
(2087.) 9.148
-
D1: 2.
33.11 VP (3)
7 SIMI 6 19.0
2.0
5.0
5.0
4.0
1.5
1.5
14.32
(3211.) 4.903
(1204.) 17.456
(1396.) 14.460
(1042.) 20.447
(4114.) 2.908
(4222.) 2.690
D1: 4.
26.19 VP (3)
8 Splinter Toruń 6 21.0
11.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
12.49
(866.) 25.653
(2722.) 6.328
(2478.) 7.245
(2062.) 9.280
(2435.) 7.391
(2376.) 7.627
9 Atut Łańcut 6 34.0
5.0
9.0
5.0
5.0
5.0
5.0
17.10
(2032.) 11.035
(2078.) 9.206
(1638.) 12.199
(1492.) 13.531
(1259.) 16.387
(841.) 26.283
D3: 1.
13.75 VP (2)
10 Tabodi 4 20.0
5.0
5.0
5.0
5.0
34.68
(907.) 24.372
(821.) 27.161
(543.) 40.235
(458.) 46.966
C4: 1.
43.67 VP (3)
11 James z o.o. 6 34.0
11.0
9.0
5.0
5.0
2.0
2.0
21.57
(1620.) 12.322
(3003.) 5.441
(1493.) 13.528
(455.) 47.658
(2995.) 5.465
(1567.) 12.768
C3: 1.
42.71 VP (3)
12 CZWÓRKA 6 34.0
9.0
11.0
5.0
5.0
2.5
1.5
14.55
(872.) 25.540
(1416.) 14.238
(1415.) 14.252
(4467.) 2.290
(4675.) 1.950
(3482.) 4.180
B2: 1.
45.66 VP (3)
13 Eko-Tech Jantar Toruń 5 50.0
13.0
18.0
7.0
7.0
5.0
80.12
(762.) 29.362
(76.) 190.907
(537.) 40.694
(560.) 39.081
(429.) 49.810
14 AZS US 6 36.5
7.0
12.0
7.0
4.0
4.0
2.5
29.95
(795.) 28.144
(730.) 30.507
(632.) 35.025
(1497.) 13.506
(852.) 26.122
(1523.) 13.264
C3: 4.
15.61 VP (3)
15 Okszen 6 18.5
7.0
2.5
1.0
5.0
1.5
1.5
13.77
(3488.) 4.166
(1094.) 19.683
(4948.) 1.550
(861.) 25.742
(2989.) 5.470
(3798.) 3.500
B1: 3.
22.41 VP (3)
16 Admira Poznań 6 43.0
11.0
5.0
5.0
5.0
12.0
5.0
17.73
(1845.) 10.647
(1792.) 10.995
(1830.) 10.733
(1759.) 11.245
(586.) 37.679
(1787.) 11.016
D2: 2.
25.14 VP (3)
17 Dwie Trójki 6 51.0
7.0
5.0
9.0
13.0
13.0
4.0
27.17
(1491.) 13.535
(1197.) 17.630
(785.) 28.506
(732.) 30.455
(693.) 32.097
(2351.) 7.713
18 Pianpur 6 26.0
13.0
2.5
3.0
4.0
1.5
2.0
9.32
(1622.) 12.307
(2417.) 7.448
(3443.) 4.275
(1952.) 9.925
(5000.) 1.489
(2382.) 7.600
D1: 3.
26.60 VP (3)
19 Datura 6 24.5
5.0
4.0
7.0
3.0
2.5
3.0
10.24
(2010.) 9.563
(5732.) 0.780
(807.) 27.679
-
(4099.) 2.933
(5782.) 0.750
20 Bridge24.pl 2 6 95.0
19.0
24.0
21.0
17.0
9.0
5.0
329.99
(86.) 178.029
(16.) 452.984
(27.) 343.260
(26.) 345.686
(119.) 145.785
(248.) 77.458
B1: 4.
12.42 VP (3)
21 K2 Falcon 6 22.5
3.0
4.0
3.0
5.0
5.0
2.5
9.73
(4632.) 2.007
(2545.) 7.017
(4266.) 2.620
(2517.) 7.106
(2011.) 9.561
(1335.) 15.253
D3: 3.
0.00 VP (2)
22 Rejs 6 15.5
4.0
2.5
2.5
2.0
3.0
1.5
16.19
(1125.) 19.105
(1784.) 11.034
(1612.) 12.404
(2019.) 9.479
(987.) 22.198
(3626.) 3.853
D2: 3.
23.74 VP (3)
23 Izba_friends 6 19.0
3.0
4.0
3.0
4.0
3.0
2.0
9.92
(4984.) 1.508
(2667.) 6.569
(2697.) 6.429
(1179.) 18.067
(2241.) 8.296
(2610.) 6.734
C4: 2.
33.97 VP (3)
24 BIN 6 40.0
9.0
7.0
7.0
9.0
4.0
4.0
27.31
(689.) 32.158
(656.) 33.633
(1409.) 14.317
(911.) 24.314
(1348.) 15.115
(1122.) 19.136
C2: 4.
19.10 VP (3)
25 FruFru 6 23.5
4.0
5.0
5.0
3.0
5.0
1.5
33.96
(1105.) 19.349
(545.) 40.058
(1299.) 15.865
(1779.) 11.060
(343.) 60.568
(3173.) 4.978
26 Nowa nadzieja 6 61.0
19.0
12.0
5.0
13.0
7.0
5.0
126.36
(64.) 214.636
(251.) 76.522
(843.) 26.271
(97.) 166.224
(492.) 44.267
(451.) 48.050
C2: 1.
45.38 VP (3)
27 Strachota 6 31.0
9.0
9.0
3.0
3.0
3.0
4.0
44.82
(304.) 66.697
(294.) 67.623
(996.) 21.872
(1757.) 11.250
(1749.) 11.300
(945.) 23.068
D2: 4.
23.35 VP (3)
28 Frampol 6 25.5
5.0
7.0
3.0
4.0
4.0
2.5
19.02
(1228.) 17.024
(780.) 28.685
(2931.) 5.661
(1434.) 14.042
(1265.) 16.309
(2183.) 8.581
C3: 3.
23.89 VP (3)
29 Diamonds_PL 4 6.5
3.0
2.5
0.5
0.5
4.01
(3642.) 3.809
(1630.) 12.240
-
-
D3: 2.
6.25 VP (2)
30 KM Import Piła 6 29.0
5.0
4.0
5.0
5.0
5.0
5.0
25.46
(901.) 24.464
(1092.) 19.715
(863.) 25.679
(1065.) 20.073
(817.) 27.294
(904.) 24.416
31 SAPICO 6 33.5
12.0
7.0
5.0
7.0
1.5
1.0
32.86
(488.) 44.744
(1150.) 18.665
(625.) 35.369
(676.) 32.672
(3902.) 3.310
(4257.) 2.638
C1: 4.
24.95 VP (3)
32 Kartel 6 77.0
13.0
13.0
13.0
12.0
11.0
15.0
131.86
(237.) 80.370
(158.) 115.073
(137.) 128.957
(210.) 88.933
(93.) 169.297
(159.) 114.111
B2: 3.
26.47 VP (3)
33 BSBS 6 28.0
7.0
5.0
7.0
4.0
3.0
2.0
24.57
(643.) 34.631
(1119.) 19.172
(839.) 26.409
(1180.) 18.061
(1238.) 16.830
(2067.) 9.250
D1: 1.
34.10 VP (3)
34 MONIA 6 68.5
21.0
15.0
17.0
9.0
5.0
1.5
111.81
(41.) 271.407
(309.) 65.744
(372.) 56.722
(745.) 30.000
(399.) 53.381
(2986.) 5.475
D2: 1.
47.77 VP (3)
35 Altkom Akademia 6 20.5
5.0
4.0
3.0
3.0
2.5
3.0
16.23
(1606.) 12.471
(908.) 24.370
(1537.) 13.121
(1626.) 12.251
(2466.) 7.266
(1361.) 14.975
C4: 4.
10.14 VP (3)
36 PAAK CHEMIK 6 42.0
7.0
13.0
5.0
7.0
5.0
5.0
28.63
(668.) 33.013
(784.) 28.525
(1422.) 14.160
(793.) 28.186
(1111.) 19.272
(891.) 24.814
37 Zawada 6 89.0
18.0
15.0
21.0
7.0
19.0
9.0
321.67
(98.) 165.157
(156.) 116.563
(14.) 471.359
(276.) 70.118
(8.) 502.843
(117.) 147.336
A1: 3.
22.82 VP (3)
38 GONZO J.G. 6 27.0
7.0
5.0
5.0
4.0
3.0
3.0
6.81
(2315.) 7.875
(4957.) 1.538
(1367.) 14.912
-
-
(4115.) 2.903
39 LaPlas 6 78.0
13.0
18.0
11.0
19.0
5.0
12.0
66.59
(1433.) 14.057
(314.) 65.395
(334.) 61.802
(194.) 93.995
(483.) 45.161
(1919.) 10.180
A1: 4.
16.86 VP (3)
40 SZLEM DZIERŻONIÓW 5 23.0
12.0
5.0
2.0
1.5
2.5
16.49
(521.) 42.005
(3041.) 5.320
(3238.) 4.800
(2704.) 6.414
(1636.) 12.210
C1: 1.
33.60 VP (3)
41 Kontra 6 49.0
11.0
9.0
12.0
5.0
7.0
5.0
80.19
(2566.) 6.906
(202.) 91.479
(325.) 63.310
(388.) 54.422
(164.) 111.554
(487.) 44.871
42 BSBS4 Bielsko-Biała 0 0.0 0.00
43 ANNEBERG 6 40.0
5.0
7.0
9.0
9.0
5.0
5.0
33.57
(3176.) 4.974
(677.) 32.653
(772.) 28.980
(661.) 33.273
(670.) 32.912
(622.) 35.460
B2: 4.
15.85 VP (3)
44 FreeEco Lublin 6 68.0
13.0
12.0
11.0
13.0
12.0
7.0
66.42
(195.) 93.432
(332.) 62.145
(514.) 42.302
(365.) 57.977
(1001.) 21.735
(411.) 52.133
45 PAB Michałowo 6 32.5
7.0
7.0
7.0
5.0
5.0
1.5
38.63
(647.) 34.300
(737.) 30.179
(741.) 30.054
(799.) 27.980
(346.) 59.983
(3096.) 5.200
46 ENTUZJAŚCI 6 29.0
5.0
5.0
5.0
5.0
4.0
5.0
30.59
(1406.) 14.330
(783.) 28.543
(638.) 34.825
(1642.) 12.171
(616.) 35.891
(943.) 23.092
C1: 2.
31.73 VP (3)
47 AZS UW 6 61.0
11.0
17.0
13.0
9.0
7.0
4.0
218.39
(205.) 90.669
(69.) 206.160
(37.) 276.661
(58.) 228.923
(101.) 161.807
(208.) 90.007
48 AD Szczecin 6 59.0
19.0
4.0
11.0
11.0
5.0
9.0
120.72
(114.) 150.052
(472.) 45.787
(108.) 153.974
(393.) 54.120
(361.) 58.344
(151.) 120.515
50 Tenispoint Chemik I 6 26.0
7.0
5.0
5.0
5.0
2.5
1.5
28.07
(651.) 33.985
(981.) 22.325
(881.) 25.152
(722.) 30.807
(1192.) 17.738
(2456.) 7.303
C2: 3.
22.97 VP (3)
51 Tenispoint Chemik II 6 56.0
12.0
13.0
18.0
5.0
5.0
3.0
56.70
(828.) 26.782
(173.) 104.458
(540.) 40.379
(479.) 45.376
(605.) 36.605
(820.) 27.169
C1: 3.
29.72 VP (3)
52 Wisła Milo Kraków 6 63.0
13.0
11.0
12.0
9.0
9.0
9.0
99.22
(109.) 151.631
(431.) 49.512
(333.) 61.862
(523.) 41.758
(186.) 97.656
(224.) 85.714
53 Bebkaż 4 21.0
5.0
7.0
5.0
4.0
8.97
(2288.) 8.044
(1369.) 14.870
(2531.) 7.059
(2846.) 5.913
55 Reaktywacja 5 20.5
2.5
9.0
4.0
2.0
3.0
8.39
(5759.) 0.730
(1722.) 11.517
(2579.) 6.847
(2039.) 9.412
(2887.) 5.793
A1: 2.
39.51 VP (3)
56 Pogoria 4 32.0
7.0
7.0
11.0
7.0
47.13
(387.) 54.517
(846.) 26.210
(260.) 74.134
(655.) 33.671
57 Ekspres z Kaszub 4 32.0
5.0
5.0
11.0
11.0
26.12
(900.) 24.473
(1207.) 17.423
(712.) 31.244
(710.) 31.336
58 wengorz 6 18.0
3.0
4.0
2.0
4.0
4.0
1.0
7.91
(5627.) 0.860
(1810.) 10.888
(4693.) 1.933
(1979.) 9.781
(2173.) 8.641
(4441.) 2.320
C4: 3.
32.22 VP (3)
59 BSBS3 Bielsko-Biała 5 45.5
11.0
7.0
13.0
12.0
2.5
49.66
(389.) 54.331
(767.) 29.239
(450.) 48.148
(301.) 66.933
(1682.) 11.837
B2: 2.
32.02 VP (3)